[td_block_1 custom_title=”TỔNG QUAN KHU RUBY” category_id=”34″ sort=”random_posts” td_ajax_filter_type=”td_category_ids_filter” td_filter_default_txt=””]
[td_block_1 custom_title=”MẶT BẰNG KHU RUBY” category_id=”34″ sort=”random_posts” td_ajax_filter_type=”td_category_ids_filter” td_ajax_filter_ids=”42,43,44,45,46″ td_filter_default_txt=””]
[td_block_9 custom_title=”GIÁ-PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ” category_id=”34″ sort=”random_posts” td_ajax_filter_type=”td_category_ids_filter” td_filter_default_txt=”” tdc_css=””]

TIẾN ĐỘ KHU RUBY